Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Εταιρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007
Θέμα: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
εκπέμπει επείγουσα έκκληση για τη διάσωση δύο σημαντικών αθηναϊκών κτηρίων που
βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.
Ότι απομένει από την ευγενική Αθήνα του 19ου αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα είναι
πολύτιμο, ακριβώς όπως και για τους ίδιους λόγους είναι πολύτιμο και το παραμικρό δέντρο στην
ταλαίπωρη Αττική. Την αυτονόητη αυτή αρχή μοιάζει να μην κατανοεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για
την προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, ήτοι το υπουργείο Πολιτισμού, εφ’ όσον δέχεται
να συζητήσει και μάλιστα με διάθεση ενδοτική, τον αποχαρακτηρισμό και την κατεδάφιση δύο από
πάσης πλευράς αξιόλογων κτηρίων, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου (αρ. 17&19), προκειμένου να
διευρυνθεί ο χώρος της εισόδου και να αποκαλυφθεί έτι περισσότερο το υπό περάτωση ογκώδες νέο
μουσείο Ακροπόλεως. Τα κτήρια αυτά όχι μόνο πλαισιώνουν αντάξια τον κατά τη γνώμη μας –λόγω
θέσεως- πιο όμορφο ευρωπαϊκό πεζόδρομο, αλλά και συνθέτουν μαζί με τα δύο αμέσως επόμενα μετά
την οδό Μητσαίων, μία ευσύνοπτη ανθολογία της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, αρχίζοντας από ένα
κτήριο του 1930 (από τα πιο ενδιαφέροντα των Αθηνών) και καταλήγοντας σε ένα κτήριο του 1890/70.
Το ζήτημα θα συζητηθεί την Τρίτη, 3 Ιουλίου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Είναι προφανές ότι κάθε ανεγειρόμενο κτήριο με αξιώσεις, οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν του τον
περιβάλλοντα χώρο του και να προσπαθεί να τον αξιοποιήσει βελτιώνοντάς τον, αλλά και ταυτόχρονα
προσαρμοζόμενο σε αυτό. Είναι επίσης σαφές ότι η παραπάνω αρχή δεν εφαρμόστηκε στην
περίπτωση του νέου μουσείου Ακροπόλεως που στριμώχθηκε ανάμεσα στο κτήριο Βάιλερ, ένα
νεοκλασικό, μία-δύο εκκλησίες και φυσικά τα πέριξ κτήρια, ορισμένα από τα οποία ως ανάξια λόγου
ορθώς κατεδαφίστηκαν, ενώ άλλα πρέπει να παραμείνουν –όπως άλλωστε είχε αρχικώς αναγγελθεί-
ως αποτελούντα σημαντικά τεκμήρια της αρχιτεκτονικής ιστορίας των Αθηνών.
Το να προτείνεται σήμερα ένας επιπλέον ακρωτηριασμός της αποδεκατισμένης αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της πόλης μας, με την απώλεια δύο σημαντικών κτηρίων, είναι μείζον και ανεπίτρεπτο
σκάνδαλο, εναντίον του οποίου όποιος εγείρεται, αποδεικνύει έμπρακτα την έγνοια του και την αγάπη
του για την πολύπαθη Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους κκ. Γιαννη Μιχαήλ (Πρόεδρος
Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο τηλ. 210 8014 978) και Κώστα
Σταματόπουλο (Β’ Αντιπρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο τηλ. 6974873387).

Δεν υπάρχουν σχόλια: